PALJON KYSYTTYÄ

Päivitämme tälle sivulle kiinnikealalla paljon kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia.

Sähkösinkitys?
Sähkösinkitys tehdään kiinnikkeille yleensä aina. Sähkösinkitys ei estä kiinnikettä hapettumasta ja ruostumasta. Jos halutaan hyvä korroosionesto, valitaan kiinniketuotteeksi kuumasinkitty, delta-pinnoitettu, rst tai haponkestävä kiinnike.

Passivointi?
Passivointeja tehdään mm. sini-, viher- ja keltapassivointeina. Värin merkitys on ainoastaan väri. Passivointia tehdessä, tehdään aina ensin sähkösinkitys, jonka jälkeen haluttu passivointi.
Passivoinnin tarkoitus on estää sinkin hapettumista ja siten korroosiota. Passivoinnin korroosionkesto on parempi kuin pelkän sähkösinkityksen.

Lujuuksiltaan 10.9 ja 12.9 kiinnikkeiden sähkösinkitys?
Ns. kovia kiinnikkeitä sähkösinkitään. Tällöin kiinnikkeelle tehdään vetyhauraudenpoisto. Prosessissa tuote lämmitetään +200 asteeseen kahden tunnin ajaksi, jolloin saadaan vety pois sinkin ja tuotteen väliltä. Käsittelyn aikana tuotteen lujuusominaisuudet heikkenevät jonkin verran, joka tulee huomioida kiinnitystä suunniteltaessa.

Delta-pinnoitus?
Delta-pinnoite (Delta on tavaramerkki) on luontoystävällinen tapa suojata kiinnike korroosiota vastaan. Delta-pinnoite voidaan laittaa tuotteeseen haluttuna vahvuutena, joka on suoraan verrannollinen korrosionkestoon. Delta-pinnoituksella päästään lähes kuumasinkitystä vastaavaan korrosionkestoon. Delta-pinnoitetta on saatavana useina eri värivaihtoehtoina. Pinnoitteella saadaan tuotteeseen hyvä katodinen suoja. Delta-pinnoite kestää hyvin lämpöä eikä koville tuotteille tarvitse tehdä vetyhaurauden poistoa ennen käsittelyä. Pinnoitus vähentää tuotteen pintakitkaa ja siksi mm. rst poraruuveissa käytetään hyvin usein delta-pinnoitusta. Delta-pinnoitus on mm. autoteollisuuden - ja raskaankaluston kokoonpanokiinnikeissä yleinen. Muita tuotemerkkejä samalle pinnoitukselle ovat mm. Corrseall, Zink flake ja Dörken.

Kuumasinkitys?
Kuumasinkityksellä saadaan hyvä suojaus korroosiota vastaan. Rakennusteollisuuden kiinnikkeet ja tuotteet, jotka tulevat ulko-olosuhteisiin käyttöön, käytetään usein kuumasinkittyjä tuotteita. Kuumasinkitys ei ole egologisin tapa suojata teräs korroosiota vastaan. Kuumasinkitys perustuu pintaan muodostuvaan suojakalvoon (karbonaattikerros). Sinkkipinnoitteen kestoikä on riippuvainen kerrospaksuudesta. Suomessa suoritettujen pitkäaikaisten korroosiokokeiden ja kokemusten mukaan sinkki syöpyy maaseutuilmastossa noin 0,5 mikrometriä ja kaupunki-ilmastossa noin 1 mikrometriä vuodessa.
Prosessina kuumasinkitys tapahtuu upottamalla teräs sulaan sinkkiin, jolloin suojakerros saadaan kauttaaltaan tasaiseksi. Sinkki tunkeutuu vaikeasti käsiteltäviin sisäpintoihin, putkiin ja muihin ahtaisiin paikkoihin. Sinkkipinnoite on yhtä paksu kauttaaltaan myös terävistä kohdista. Kolhuille alttiit nurkat saavat maalipinnoitetta paksumman suojan.

Kierteennousun mittaus?
Kiinnikkeessä kierteen mittaus tehdään kierretulkilla. Kierretulkkeja voi ostaa alan liikeistä. Yleisimmät kierretyypit ovat M= millinen karkeakierre sekä hienokierre, UNC= tuumainen karkea kierre, UNF=tuumainen hienokierre. Harvinaisempia ovat mm. NPT (painelaitteissa käytetty kierre) sekä W (Withwort-tuumakierre).
Kierteen nousun voi mitat myös esim 1cm matkalle, eli lasketaan montako kierrettä on 1cm matkalla. Tuumaisissa kierrelukumäärä voidaan laskea 1-tuuman matkalta.
Kierteen halkaisija mitataan pultista kierteen päältä. Mutterissa kierrehalkaisija mitataan kierteen pohjasta.

Kiinnikkeen merkintä A3G
Merkintä luokittaa pinnoitteen värin, - laadun ja - vahvuuden. A=pinnoitus sinkillä, =sinkkikerroksen myy-vahvuus, G=passivointi tapa elektrolyyttisessä pinnoituksessa (musta-, viher-, sini-, keltapassivointi).